Обръщение на Президента на Републиката по случай Деня на знанието

Алжир – В навечерието на честването на Деня на знанието (Яум ал-ильм) Президентът на Републиката, Абделмаджид Тебун, излезе със следното обръщение (в превод на български) :

В името на милостивия и милосърден Аллах!

Молитва и мир за Неговия Пратеник, най-достойния сред мюсюлманите!

Уважаеми гражданки,

Уважаеми граждани,

Денят на знанието, една от светлите дати в националната памет, съвпада тази година с първите благословени дни на свещения месец рамадан – нека си честитим тези два празника.

Миналата година бяхме лишени от радостта и удоволствието да видим нашите деца, нашите момичета и момчета, да рецитират както обикновено по този повод, поемите на учения Шейх Абделхамид Ибн Бадис и да прославят неговото велико дело.

Слава на Аллах за това, че след година търпение и последователни усилия и при спад на епидемията от Ковид-19, ни дарява с по-добри времена, така че народът ни да може да чества този ден в прослава на науката и знанието, възвисяване на мисълта и културата и преклонение пред алжирските учени, изследователи, мислители, интелектуалци и хора на изкуството от всички сфери на творческото съзидание.

Скъпи сестри, скъпи братя,

Нашият народ е обявил датата на смъртта на учения-реформатор и новатор, Шейх Абделхамид Ибн Бадис, за ден-символ на знанието и неговите носители, превръщайки тази традиция във факел, осветяващ важна част от нашата история.

Става дума за времето, когато ученият шейх и неговите сподвижници, хора на знанието и преклонението пред отечеството, са се противопоставили на ненавистническите планове на колониализма да заличи националната ни идентичност и да разруши нейните устои – религията, езика и културата.

За да стори това, Шейх Абделхамид Ибн Бадис, мир на душата му, тръгва по верния национален път, като приема за своя лична кауза борбата против невежеството и неграмотността, разобличавайки вредните практики, с които се цели разпространието на веротстъпничеството и суеверието сред населението, и нагърбвайки се с мисията да освободи мисълта и мобилизира волята с оръжието на знанието.

 

Скъпи сестри, скъпи братя,

Алжирският народ не забравя водещата роля на Шейх Абделхамид Ибн Бадис, на Дружеството на алжирските мюсюлмански богослови, на учените-богослови и мъдреците от молитвените домове и свети обители, за опазването на алжирската национална идентичност и културно-историческо наследство и в борбата против заблудата. Днес, верен на своята идентичност и опирайки се на своя потенциал, народът ни се стреми към действени политики, с дълбоко разбиране за проблемите на настоящето и предизвикателствата на утрешния ден – политики, основани на реална инвестиция в човека чрез знанието и науката и овладяването на информационните и комуникационните технологии.

Това е един от основните ни ангажименти, за изпълнението на който сме впрегнали силите си като работим за създаване на условия за реален подем на базата на истинското богатство на страната – нашите над десет милиона ученици от училищата и над милион и половина студенти в университетите и другите висши учебни заведения.

Демократичният процес е изборът на свободен и суверенен Алжир. Този процес, наред с укрепването на устоите на мира и сигурността, е сред целите, свързани с висшия интерес на страната, които се стремим да постигнем с обединените усилия на държавните институции, политическата класа и гражданското общество.

В този ден на национална памет, призовавам алжирското общество в неговата цялост, да излезе и да изрази волята си на предстоящите политически избори, като свободно и най-цивилизовано посочи своите представители, отчитайки вътрешните и външните предизвикателства, които изискват от всекиго да издигне интереса на отечеството над всички разногласия и тесни съображения.  Убеден съм, че дъщерите и синовете на Алжир ще поставят този важен жалон в изграждането на един нов Алжир и че няма да се поддадат в решимостта си на онези, които са попаднали в заблудата и безизходицата на дестабилизацията и разделението.

Чествайки Деня на знанието, отправям силен призив към дъщерите и синовете на Алжир да посветят своето всекидневие на знанието и да следят отблизо всичко ново в света на науката, иновациите и технологиите.

Ползвам се от случая, за да приканя настоятелно нашите деца, ученици и студенти от училищата, универстетите, институтите и центровете за обучение да прокарат своя път към успеха чрез труд, знание и морална устойчивост.

Честит празник на знанието и неговите носители и нека Аллах приеме поста на всички ви!

Чест и слава на нашите храбри герои-мъченици!

Да живее Алжир!

Let's talk

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.