През последните години алжирско-българските отношения са в относителен застой – ситуация, която до голяма степен е следствие от дълбоките политически и икономически промени, настъпили в международните отношения след падането на Берлинската стена през 1989 г.

След поредица от вътрешни промени в Алжир, предизвикани от събитията от октомври 1988 г., страната се оказа изправена пред изключително трудна обстановка, която естествено се отрази на мястото й на международната сцена и на отношенията й с много от нейните партньори.

България, от друга страна, живее във водовъртежа на своите приоритети и проблеми, свързани с нейното политическо и икономическо отваряне към света чрез присъединяването й към Европейския съюз и НАТО.

Налице е забавяне в темповете на двустранното сътрудничество. При липса на добре организирана юридическа рамка, търговско-икономическите отношения се развиват неравномерно. Сключените сделки са всъщност резултат на участието на българския бизнес в отговор на търгове, обявявани от алжирските държавни предприятия и някои държавни институции.

Настоящата юридическа рамка се нуждае от актуализация и вече се предприемат действия в тази посока. Смесеният междуправителствен комитет за икономическо сътрудничество, който би могъл да бъде подходяща рамка за възстановяване на икономическото сътрудничество между Алжир и България, е заседавал само веднъж след 1989 г. – на 26 и 27 март 2007 г., когато в Алжир е проведена неговата 18-та сесия.

От края на 90-те години, и по-специално от 1999 г., България търси начини да възстанови връзките си с арабския свят и в частност с Алжир. Тази нова ориентация на външната политика на България е допълнително засилена от сегашното правителство на министър-председателя Бойко Борисов, който пое поста след парламентарните избори през юли 2009 г.
По отношение на Алжир, готовността на София да активизира двустранното сътрудничество се изразява в предложения за посещения на високопоставени български официални представители в Алжир, някои от които са осъществени още през 1999 и 2000 г.

За да се даде нов старт на алжирско-българското сътрудничество, са установени голям брой контакти с политици, директори на институции и стопански организации, както и с български журналисти.

Целта на тези контакти е да бъдат подпомогнати българите, работещи в различни сфери, да разберат по-добре нашите национални особености и да оценят добрите перспективи, които страната ни предлага на фона на икономическото развитие и политиката на модернизация, лансирана от държавния глава.

Вече има предприети практически инициативи. Те трябва да дадат резултати в границите на разумен срок. Първата се състои в предложението за подписването на две споразумения между търговско-промишлените палати на двете страни – споразумение за сътрудничество между двете палати и споразумение за създаване на двустранен бизнес форум. На второ място, посолството, съвместно с БТПП, организира бизнес семинар на 18 февруари 2010 г. с цел да запознае българските предприемачи с възможностите, които предлага Алжир за развитието на взаимно изгодни бизнес отношения и партньорства в много отрасли, като енергетика, строителство, минно дело и др.

Обсъжда се проект за посещение на председателя на Народното национално събрание на Алжир (долната камара на алжирския парламент) в София. Очаква се осъществяването на този проект да открие нови, широки хоризонти за развитието отношенията между Алжир и България.

България е важен член на международната общност, като се има предвид в частност присъединяването й към ЕС и НАТО. Това дава на страната големи перспективи за бъдещето и засилва ролята й в Европа и на международната сцена като цяло. Ето защо на отношенията ни с този партньор ще бъде отредено дължимото значение.

Вашият коментар