Видове визи и необходими документи

Моля, намерете по-долу пълния списък  с документи, с които е необходимо  да кандидатствате  в зависимост от вида на визата.

 •  Дипломатически паспорт, валиден минимум 6 месеца;
 • едно (01) копие от  формуляра за кандидатсване – попълнен и подписан;
 • една (01) актуална паспортна снимка ;
 • нота.
 •  паспорт, валиден минимум 6 месеца;
 •  едно копие (01) от формуляра за кандидатстване – попълнен и подписан;
 • една (01)  актуална паспортна снимка;
 •  нота.
 •  паспорт, валиден минимум 6 месеца;
 •  едно (01) копие на формуляра за кандидатстване- попълнен и подписан;
 •  една (01) актуална паспортна снимка;
 • Застраховка за пътуване;
 •  покана от спонсор (институция или фирма) в Алжир;
 •  допълнителен формуляр за кандидатстване, относно предмета на дейност на фирмата и целта на посещението в Алжир;
 • такса  60 евро.
 • паспорт, валиден минимум 6 месеца;
 • едно (01) копие от формуляра за кандидатстване- попълнен и подписан;
 • една (01) актуална паспортна снимка;
 • Застраховка за пътуване;
 • покана или удостоверение за настаняване, включващо името на лицето, което изпраща поканата, връзката му с Вас, адресът, на който ще отседнете по време на престоя си в Алжир. Лицето, което Ви кани, трябва да удостовери своето местожителство;
 • или, при възможност, писмо за потвърждение на Вашия престой (от коя до коя дата) от хотела, в който ще отседнете в Алжир;
 • резервации за самолетни билети;
 • такса:  45 евро.
 • паспорт, валиден минимум 6 месеца,
 • едно (01) копие от формуляра за кандидатстване- попълнен и подписан;
 • eдна (01) актуална паспортна снимка;
 • Застраховка за пътуване;
 • покана или удостоверение за настаняване,включващо името на лицето, което изпраща поканата, връзката му с Вас, адресът, на който ще отседнете по време на престоя си в Алжир. Лицето, което Ви кани, трябва да удостовери своето местожителство;
 • или, при възможност, писмо за потвърждение а Вашия престой (от коя до коя дата) от страна на хотела, в който ще отседнете в Алжир;
 • резервации за самолетни билети;
 • такса:  45 евро.
 • паспорт, валиден минимум 6месецаt;
 • едно (01) копие от формуляра за кандидастване – попълнен и подписан;
 • една (01) актуална паспортна снимка;
 • Застраховка за пътуване;
 • писмо за възлагане на задача от медията, за която работите;
 • когато е налице и покана от страна на алжирски партньор;
 • такса:  45 евро.
 • паспорт, валиден минимум 6 месеца;
 • едно (01) копие от формуляра за кандидатстване – попълнен и подписан;
 • една  (01) актуална паспортна снимка;
 • Застраховка за пътуване;
 • трудов договор;
 • временно разрешително за работа от компетентните властиt;
 • удостоверение, предоставено от компетентните органи, с което се осигурява връщането на работника в случай на прекъсване на трудовия договор;
 • Виза: 45 евро.
 • паспорт, валиден минимум 6 месеца;
 • едно (01) копие от формуляра за кандидатстване – попълнен и подписан;
 • една (01) актуална паспортна снимка;
 • Застраховка за пътуване;
 • трудов договор, чиято продължителност да не надхвърля 3 месеца;
 •  разрешение за временна работа, издадето от компетентните власти;
 • удостоверение, предоставено от компетентните органи, с което се осигурява връщането на работника в случай на прекъсване на трудовия договор;
 • такса: 45 евро.

Формуляри

Who needs a visa to enter Algeria?

All non-Algerians or nationals non-residents in Algeria need to apply for a visa to enter Algeria.
Some nationals are exempted from visa. In order to know if you need a visa to enter Algeria, click the letter corresponding to the initial of your country. If the name of your country is on the displayed list, then you will have to apply for a visa.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Some further information

In order to allow us to continue to serve you in the best way, please make sure to provide us with the correct information and fill in carefully all sections of your visa application.

Concerning visa applications for professional reasons (business or employment), please complete the additional form related to the professional activity of the company or the organization you are working for, whether abroad or in Algeria. This document must be attached to your visa application.

We would like to remind our kind partners that the visa fees, mentioned below, are applicable to Bulgarian citizens only.

For other nationals carrying other citizenships, applicants are kindly requested to contact our office. They also have to provide proof of their status of resident in Bulgaria.

The payment of the visa fees is accepted only in cash at our offices. Please do not send cash via the mail or by courier. We also regret that we are unable to accept personal cheques.

Business visas do not allow the applicant to work in Algeria.

The maximum period of effective stay in Algeria is 180 days per year.

We will process only visa applications made by applicants who are residents in the Republic of Bulgaria.

The lodging of visa applications and collection are made at the Algerian Embassy in Sofia.

Public reception hours of visa service: Monday & Thursday from 10:00 to 13:00.

Thank you for your cooperation!