Посланик

Н. Пр. г-жа
Посланик на Алжир в София

Екип

Г-н Брахим Ленмар

Съветник по външните работи

Г-жа Имен Шехат

Аташе по външните работи

Г-н Зохеир Бенслиман

Аташе по външните работи