Посланик

Посланик на Алжир в София

Екип

Г-н Брахим Ленмар

Пълномощен министър

Г-жа Имен Шехат

Аташе по външните работи

Г-н Касем ХАУАШ

Аташе по външните работи