Н. Пр. г-жа Латифа Беназза

Посланик на Алжир в София

За мен е чест да бъда представител на родината си в страна като България, поради отличното качество на политическите ни отношения и взаимната симпатия между нашите два народа.
Днес алжиро-българските отношения се характеризират с отлично равнище на политическия диалог. Настъпилите в двете страни демократични промени и икономически реформи дават нов тласък на икономическото сътрудничество. Алжир и България се стремят към отключване на пълния потенциал на сътрудничеството и партньорството във всички сектори на икономиката, в интерес на двата народа и в съответствие с очакванията на двете страни.
Като посланик на моята страна смятам за свой дълг да вложа цялата си енергия и сърце за постигането на по-нататъшни положителни резултати в двустранните отношения в политическата, икономическата и културната сфера, като работя в тясно взаимодействие с българските институции. Оставам отворена за всички добри инициативи, които биха допринесли за обогатяване и разширяване на отличните отношения между Алжир и България.