Литература

Модерната алжирска литература, раздвоена между арабския и френския език, е силно повлияна от най-новата история на страната. Сред известните писатели на 20-ти век са Мохамед Диб и Катеб Ясин, а книгите на писателката Ася Джебар са преведени на много езици. Сред значимите писатели на 80-те години са Рашид Мимуни и Тахар Джаут.

Малек Бенаби и Франц Фанон са известни имена в областта на философията и хуманитарните науки със своите идеи за деколонизацията. Средновековният мислител и философ Св.Августин, епископ Хипонски, е роден в Тагаста (днешен Сук Ахрас), а Ибн Халдун, средновековен учен и философ, макар и роден в Тунис, пише своя знаменит трактат „Въведение в историята” докато пребивава в Алжир. Алжирската култура е силно повлияна от официалната религия – исляма. Широко известни в годините преди колонизацията са произведенията на авторите от семейство Сенуси, а по време на колонизацията – на емир Абделкадер и шейх Бен Бадис,.

Традиционна Музика и Инструменти