Важно съобщение до българските журналисти

Важно съобщение до българските журналисти

         Във връзка с изборите за членове Националното народно събрание (парламент), които ще се състоят на 12 юни 2021 г., приканваме професионалните журналисти, практикуващи професията в медии, регистрирани по българското законодателство, да се запознаят с представеното по-долу решение на Националния независим орган по изборите на Алжирската демократична и народна република относно условията и реда за временна акредитация.

Accréditation journaliste élections législatives BG

 

Let's talk

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.