Честване на Националния ден на Aлжирското мюсюлманско скаутско движение: 27 май 1941 г.

Честване на Националния ден на Aлжирското мюсюлманско скаутско движение: 27 май 1941 г.

Алжир в България чества днес, 27 май 2021 г., Националния ден на мюсюлманските скаути, който съвпада с годишнината от смъртта на героя-мъченик и основател на скаутското движение в Алжир, Мохамед Бурас.

През 1936 г. героят създава движението „Алжирски мюсюлмански скаути“ (SMA), за да формира поколения млади хора, като ги учи на дисциплина и солидарност и  развива гражданското им съзнание. Целта е да се укрепи социалното единение, да се засили чувството за гражданска принадлежност, да се развият уменията на младите хора и да се насърчат доброволчеството и социалната взимопомощ.

Движението, създадено от Мохамед Бурас, изиграва важна роля в борбата на нашия народ за възстановяване на неговия суверенитет. То допринася за осъзнаването и подготовката на пионерите на националистическото движение, като формира поколение герои, верни на патриотичните ценности и принципи, които френският колониализъм се опита да унищожи.

Редица видни дейци на революцията са преминали през скаутското движение, сред които героите-мъченици Ларби Бен М’хиди, Зигуд Юсеф и Дидуш Мурад, както и първият герой-мъченик, паднал на полето на честта, докато развява националното знаме по време на демонстрациите на 8 май 1945 г. – Мохамед Саал, член на движението „Алжирски мюсюлмански скаути“.

 

Let's talk

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.