Обекти в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО

В Алжир се намират следните няколко обекта, включени в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО:

  • Крепостта Бени Хамад, първата столица на Хамадидската държава;
  • Типаза – финикийски, а по-късно римски град;
  • Джемила и Тимгад – останки от римски градове;
  • Долината М’Заб, варовикова долина, с голям урбанизиран оазис;
  • Касба – старата част на столицата Алжир;
  • Единственият обект на световното природно наследство е планинската верига Тасили Н’Аджер.