Икономически обзор на 2015

hebus_1280x1024_1380800949_6734

Ниските цени на петрола и природния газ оказаха влияние върху алжирската икономика през 2015г., с намаляването на 50 % от очакваните 3,4 милиарда долара приходи от въглеводородите.

Независимо от външните неблагоприятни влияния, се очаква ръстът на алжирската икономика да се покачи с 3 % през 2015 според МВФ.

МВФ прогнозира, че БВП ще се увеличи  до 3.9% през 2016г., ниво, което не е достигано от 2005г., благодарение отчасти и на усилията на правителството да стимулира дейността в не-петролния сектор, включително строителството, транспорта и  производството.

Фискални буфери

Независимо от всичко, предизвикателството в енергийния сектор си остава значително, с 95%  от износа и 60 % от държавните приходи средно за страната.

 В първите 11 месеца на 2015 е произведен търговски дефицит от 12.6 милиарда долара, спрямо излишъка от  5.5 милиарда долара, регистриран през ноември 2014г.

Според Абдеррахман Бенклефа, министър на финансите, приходите от въглеводородите има вероятност да спаднат с още 22% през 2016г., възлизайки общо на 26.4 милиарда долара.  Това отбелязва спад от 50% на енергийните постъпления през 2015г.

Алжир разчита в голяма степен на своите значителни валутни резерви,  за да преодолее фискалния дефицит, който достигна очакваните 12 % от БВП през 2015г.

Чуждестранните резерви са на път да достигнат 151 милиарда долара до края на годината, каза Бенклефа пред медиите през ноември, намалявайки от почти 200 милиарда долара през полугодието на 2014г. В края на 2016 се очаква тези резерви да намалеят то 121 милиарда долара, което се равнява на приходите от 23 месеца внос.

Количество, което е доста над минималния праг от три месеца, предложени от МВФ, но това все още представлява значително влошаване на бюджетните буфери за сигурност на страната, особено след като страната е зависима от вноса на потребителски стоки.

Подобен сценарий се очаква и през 2016 г., властите са решили да въведат политики, които ще поставят икономиката по пътя на фискалната консолидация, включително въвеждане на данъчни увеличения и вносни мита.

Търсене на решения

Решаващи мерки бяха обявени в проекта на бюджет 2016 г., който беше приет от Парламента в края на месец ноември.

Въз основа на допускането, че барел петрол се търгува средно по $ 37 годишно, бюджетът призовава за спад от 9,9% в публичните разходи, което ще помогне за намаляване на бюджетния дефицит до нивото на 2014 г., или 7% от БВП.

За по-нататъшно консолидиране на публичните финанси, правителството взе решение да увеличи данъците и да наложи вносни мита за следващата година. Наблюдава се известен спад в инвестиционните разходи  и няколко инфраструктурни и транспортни проекта са били изоставени – включително трамвайния проект в град Анаба, който възлиза над 430 млн. евро.

Също така изглежда, че някои аспекти на щедрия режим на енергийни субсидии биха могли да бъдат преразгледани. Според МВФ, по-голямата част от всички субсидии, които са около 20% от БВП, са свързани с енергетиката.

Бюджетът за 2016 предвижда увеличаване на ДДС върху електроенергията от 7% до 17% в случай на потребление, превишаващо 125 KWh –  по този начин, увеличението на цените ще засяга предимно големите индустриални потребители.

Така, цената на бензина и дизела се очаква да се увеличи от 6 динара (0,05 евро) и 1 динар (€ 0.01) съответно на 29.60 динара (0,25 евро) и 14 динара (0,12 евро) за литър.

Правителството, обаче е спряло да преразглежда други програми за субсидиране. Очаквания общ разход на средства, следва да се увеличи с 7,5% в бюджета за 2016 поради увеличения  в областта на храните, транспорта, жилищното строителство и общественото здраве.

Стимулиране на бизнеса

Увеличаване на приноса на частния сектор за икономиката остава централна ос на програмата за реформи в Алжир. Докато големите държавни предприятия запазват колосалната си роля, както е видно от капиталовите инжекции в държавните предприятия в областта на текстила и строителството, държавата показва желанието си да привлече повече частни инвестиции, особено за развиване на икономиката извън производството на въглеводороди.
Фармацевтичният сектор е един от крайъгълните камъни на ангажираността в  частния сектор. Като втори  африкански пазар за фармацевтични продукти с годишни продажби около $ 3 млрд, Алжир, е особено привлекателна дестинация за международни фармацевтични групи.

Няколко значителни инвестиции са били направени през последните месеци, но според някои предприятия, международните правила за контрол на чуждестранната търговия, продължават да бъдат бариери.
Контролът върху вноса е използван , с цел да се насърчи местното производство. Например, със закона, забраняващ вноса на лекарства, които се произвеждат на алжирска територия, се стимулира местното производство с 41% през 2014 г., по данни на Министерството на здравеопазването, населението и болничната реформа.

Източник: Oxford Business Group