СЪОБЩЕНИЕ

юли 23rd, 2018

СЪОБЩЕНИЕ

 Посолството уведомява алжирските граждани, пребиваващи в България и регистрирани в дипломатическото ни представителство, че в рамките на националния план за опростяване и облекчване на административните процедури, Министерството на външните работи и Министерството на вътрешните работи, местните общности и благоустройството ще поставят на тяхно разположение постоянна електронна платформа за издаване на удостоверения за валидност на свидетелствата за управление на МПС за гражданите, пребиваващи в чужбина.

Тази нова система позволява на гражданите да подават исканията за издаване на удостоверения за валидност на свидетелствата за управление на МПС на следния електронен адрес: https://capacitepc.interieur.gov.dz

След като искането бъде разгледано от съответната областна администрация, удостоверението за валидност, в новия му формат, се генерира и изпраща по електронен път до посоченото от подателя посолство, където той е регистиран, след което посолството пристъпва към подписването на удостоверението и връчването му на титуляра.

Посолството е на Ваше разположение за допълнителна информация.