Важно съобщение до българските журналисти

Алжирска демократична и народна република

Национален независим орган по изборите

СЪОБЩЕНИЕ

 

В рамките на подготовката на изборите за членове на Народно национално събрание, които ще се проведат на 12 юни 2021 г., съгласно Постановление №21-01 от 10 март 2021 г. относно Органичния закон за избирателната система (с изменения и допълнения),  Изпълнителен указ № 14-152 от 30 април 2014 г. за реда и условията за временна акредитация на професионални журналисти, работещи за средства за масова информация, регистрирани по законодателството на чужда държава и Решение №196 от 19 април 2021 г. на Председателя на Националния независим орган по изборите за реда и условията за временна акредитация на професионални журналисти, работещи за средства за масова информация, регистрирани по законодателството на чужда държава, ННОИ уведомява чуждестранните медии, желаещи да отразят изборите за членове на Народно национално събрание, че заявления за временна акредитация се приемат от сряда 28 април 2021 г. до петък 28 май 2021 г.

Във връзка с изборите за членове на Народно национално събрание ННОИ издава временна акредитация на професионални журналисти, работещи за средства за масова информация, регистрирани по законодателството на чужда държава. Документите за временна акредитация на професионални журналисти с алжирско или чуждо гражданство, за временна работа като специални кореспонденти в Алжир за сметка на средства за масова информация, регистрирани по законодателството на чужда държава, се подават в алжирското дипломатическо представителство или консулство по местонахождение на седалището на съответното средство за масова информация, регистрирано по законодателството на чужда държава.

За целите на акредитацията се подават следните документи:

–        искане от средството за масова информация-работодател на журналиста;

–        попълнен формуляр с данни (приложено копие), който може също така да се свали от уеб страницата на Националния независим орган по изборите;

–        попълнен формуляр-искане за издаване на виза, който може да се свали от уеб страниците на алжирските задгранични дипломатически представителства и консулства;

–        фотокопие от журналистическата карта на лицето;

–        2 (две) паспортни снимки;

–        фотокопие от паспорта на журналиста;

–        списък на оборудването.

———————————————————-

Алжирска демократична и народна република

Национален независим орган по изборите

 ДАННИ

за целите на временната акредитация на журналисти, работещи за медии, регистрирани по законодателството на чужда държава, във връзка с изборите за членове на Националното народно събрание на 12 юни 2021 г.

Фамилия:

Собствено име:

Дата и място на раждане:

Адрес:

Националност:

Заемана длъжност:

Работодател:

№ на лична карта или паспорт:

Дата на издаване на представения документ за самоличност:

Адрес по време на престоя в Алжир:

Пeриод на престоя в Алжир:

 

Подпис:

ДАННИ

 

Let's talk

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.