REVADE 2018

юни 13th, 2018

Revade_2018

Посолството на Алжирската демократична и народна република в София информира българските организациии фирми, работещи в областта на рециклирането и преработката на отпадъци, че Алжирската търговско-промишлена палата (АТТП) организира, съвместно с Националната агенция за управление на отпадъците, 3-тото издание на « REVADE » – международно изложение на тема оползотворяване на отпадъците, което ще се състои от 8 до 11 октомври 2018 г. в изложбената палата «Пен Маритим» в гр. Алжир, под мотото «Бизнесът на затворения цикъл – инструмент за развитие на управлението на отпадъците».

Изложението има за цел да насърчи предприемачеството и създаването на предприятия, работещи в областта на рециклирането и преработката на отпадъци и ползващи най-новите технологии в тази сфера.

В продължение на четири дни « REVADE » ще бъде платформа за дебат на тема насърчаване на бизнеса на затворения цикъл в областта на рециклирането, преработката и оползотворяването на отпадъците.

В рамките на изложението е предвидена богата програма от конференции и уъркшопове по различни аспекти на темата, чрез която да се обогати започнатият в тази сфера дебат и да се акцентира върху ролята на бизнеса в оползотворяването на отпадъците.

Фирми и дейности, които могат да бъдат представени на изложението:

– Събиране и извозване на отпадъци;
– Доставчици на оборудване за събиране и извозване на отпадъци;
– Доставчици на оборудване за преработка и рециклиране на отпадъци ;
– Преработка и рециклиране на отпадъци;
– Разделяне отпадъци ;
– Сметища ;
– Заводи за инсинерация на отпадъци;
– Управление на центровете за разделяне на отпадъците и сметищата;
– Изследвания и консултации в областта на управлението на отпадъците;
– Публични институции и органи;
– Финансови институции.